xNetVN.com

Đăng ký
section-icon

Cấp bậc

Duyệt tất cả các cấp bậc của cộng đồng!

newbie

Newbie

Newbie là cấp bậc dành cho các thành viên mới tham gia xNet. Bất kỳ tài khoản nào đăng ký và kích hoạt thành công đều đạt cấp độ Newbie.Các thành viên này sẽ tìm hiểu cách sử dụng và tương tác với các thành viên khác để nâng cấp lên hạng tiếp theo là "Rising Star".

rising-star

Rising Star

Sau khi hoàn thành một số hoạt động cơ bản trên xNet, người dùng sẽ được thăng cấp lên cấp độ Rising Star.Để nâng cấp lên hạng Rising Star từ cấp độ Newbie thì thành viên cần phải đáp ứng được các yêu cầu bên dưới.

Yêu cầu: 43

Đăng 100 bình luận trong bài viết

Truy cập website mỗi ngày trong 30 ngày

1.000 lần xem bài viết

100 lần phản hồi bất kỳ chủ đề (topic) nào trong diễn đàn

10 lần yêu thích (favorite) bất kỳ chủ đề (topic) nào trong diễn đàn

1 lần đổi ảnh đại diện (avatar)

1 lần đổi ảnh bìa (cover)

1 lần cập nhật thông tin hồ sơ cá nhân (profile information)

1 lần cập nhật “Tên” (Name) trong hồ sơ của bạn

1 lần cập nhật “Mô tả bản thân” (About) trong hồ sơ của bạn

1 lần cập nhật “Ngày sinh” (Birthday) trong hồ sơ của bạn

1 lần cập nhật “Nghề nghiệp” (Occupation) trong hồ sơ của bạn

1 lần cập nhật “Quê quán” trong hồ sơ của bạn

1 lần cập nhật link “Facebook” trong hồ sơ của bạn

10 lần gửi yêu cầu kết bạn đến người khác

10 lần chấp nhận yêu cầu kết bạn từ người khác

10 lần được người khác chấp nhận yêu cầu kết bạn

100 lần gửi/phản hồi tin nhắn (Messages)

100 lần đăng trạng thái (status)

100 lần phản hồi (bình luận) trạng thái (status)

10 lần yêu thích (favorite) trạng thái (status)

100 lần đăng trạng thái (status) vào nhóm (group)

3 lần tham gia nhóm (group) bất kỳ

3 lần mời người khác tham gia nhóm (group) bất kỳ

10 lần đạt được bất kỳ phần thưởng nào

100 lần nhấn vào bất kỳ liên kết (link) nào trong trạng thái, bài viết, bình luận,…

100 lần được người khác nhấn vào liên kết (link) của bạn

10 lần tải lên bất kỳ nội dung đa phương tiện (multimedia content : hình ảnh, video, audio,…) nào

3 lần chia sẻ (share) bài viết lên bất kỳ mạng xã hội nào

10 lần hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ (Quest) nào

100 lần tạo cảm xúc (reaction) với trạng thái (status), bài viết, bình luận,…

10 lần xem video YouTube

5 lần xem video Vimeo

10 lần xem bất kỳ video nào

100 lượt giới thiệu người khác truy cập website

10 lượt giới thiệu người khác đăng ký tài khoản (Register)

5 lần chia sẻ (share) lên bất kỳ mạng xã hội nào

3 lần chuyển khoản (transfer) điểm thưởng đến người khác

1 lần chuyển khoản (transfer) tối thiểu 1000 XU đến người khác

10 lần bình chọn bình luận (vote comment) trong bài viết

10 lần đánh giá chất lượng nội dung của bài viết (rating post content)

10 lần tạo đánh giá bất kỳ (rating)

Tài khoản đạt 15.000.000 EXP trở lên

activator

Activator

Để nâng cấp lên hạng Activator từ hạng Rising Star thì thành viên cần phải đáp ứng được các yêu cầu bên dưới.

Yêu cầu: 5

Đăng 1000 bình luận trong bài viết

Truy cập website mỗi ngày trong 100 ngày

10.000 lần xem bài viết bất kỳ

200 lần phản hồi bất kỳ chủ đề (topic) nào trong diễn đàn (forum)

Tài khoản đạt 40.000.000 EXP trở lên