xNetVN.com

Đăng ký
activator

Activator

Để nâng cấp lên hạng Activator từ hạng Rising Star thì thành viên cần phải đáp ứng được các yêu cầu bên dưới.

Yêu cầu: 5

Đăng 1000 bình luận trong bài viết

Truy cập website mỗi ngày trong 100 ngày

10.000 lần xem bài viết bất kỳ

200 lần phản hồi bất kỳ chủ đề (topic) nào trong diễn đàn (forum)

Tài khoản đạt 40.000.000 EXP trở lên