xNetVN.com

Đăng ký

[xNet] [Group] Người mới

Công khai

3337

members

3854

posts

Mạng xã hội

Không có mạng xã hội được liên kết

Thông tin nhóm

Nhóm để trao đổi các vấn đề liên quan đến hoạt động trên hệ sinh thái xNet.vn dánh cho các thành viên mới. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hay câu hỏi nào cần mọi người hỗ trợ khi mới tham gia thì hãy thảo luận tại nhóm này.

Được tạo

02/04/2023

Loại

Công khai

Thành viên mới nhất

1

@ngoclien

1

@ngodoanlean

1

@hongnhu

Quản trị viên nhóm

1

xnet.vn

xNet.vn

@xnet-vn

Người điều hành nhóm

1

@phuongtran